Kuvituspalvelut
Informaatiokuvitukset ja visualisoinnit tuovat tietoa näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Kuvitukset myös auttavat tunteistamaan ja tarinallistamaan palveluasi. Hyvä viestintä sisältää aina tietoa, tahtoa ja tunnetta. Tehdään se kuvituksilla!
Strategiakuvitukset
Kaipaatko strategiaa kiteyttävää kuvitusta, jolla jalkauttaa uusi strategia koko henkilökunnalle?
Selityskuva
Selityskuva voi olla vaikkapa prosessikuvitus, historiakuvitus, aikajana tai kartta. Selityskuva voi olla hyvin yksinkertainenkin visualisointi, jonka avulla katsoja hahmottaa asian paremmin tai tarinallinen kuvitus.
Artikkelikuvitukset
Tarvitsetko lehteen tai digijulkaisuun kuvituksia tai kansikuvan?
Tapahtumailmeet
Suunnitteletko tapahtumaa ja hauska ilme puuttuu? Kuvituksella voi luoda ilmeen kokonaiselle tapahtumalle tai hankkeelle.
Kirjat
Kaipaako kirjasi kuvituksia? Ehkä koko nide tarvitsee taiton. Autan sekä kirjojen taittamisessa että kuvituksissa tarpeen mukaan.
Pakkaukset ja etiketit
Myös pakkauksissa ja etiketeissä voi olla kuvitus pääosassa.
Hahmot
Tarinallistaminen, voisiko sitä tehdä kuvituksin? Toimisiko hahmo sinun viestinnässäsi?
Logot ja tunnukset
Kuvitettu logo. Miltä se näyttäisi?
Printit ja kuosit
Peitetään koko pinta kuvituksella!
Teen kuvituksia useilla tavoilla. Vahvimmillani olen vitsikkäiden mutta informatiivisten kuvitusten parissa. Kuvittajana ja graafisena suunnittelijana minulle ovat tärkeitä sekä visuaalinen ja kaunis ulkonäkö mutta myös ymmärrettävyys ja selkeys.
Markkinoinnin palvelut
Tehokas markkinointiviestintä on asiakaslähtöistä ja
suunnitelmallista toimintaa, jonka on uudistuttava jatkuvasti.
Markkinoinnin tulisi olla keskeinen osa liiketoimintaa ja tukea kasvua.

Markkinoinnin koordinointi -palvelu
Autan markkinointisi suunnittelussa ja koordinoinnissa sekä sisältömarkkinoinnin tuotannossa. Voit ostaa yksittäisen toimenpiteen tai jatkuvaa yhteistyötä.
Markkinoinnin sparraus
Sparraan mielelläni pienten yritysten omaa markkinoinnin kehittämistä ja itsenäistä markkinointityöskentelyä.

Vinkkejä
Lue blogistani hyviä vinkkejä markkinoinnin kehittämiseen ja itsenäiseen markkinointiin.
Back to Top